logo

Ben Thanh Group không còn là cổ đông lớn của OCB

03-07-2020 15:29:29+07:00
03/07/2020 15:29 0
  •  

Ben Thanh Group không còn là cổ đông lớn của OCB

Do Ngân hàng TMCP Phương Đông (OTC: OCB) thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nên tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV (Ben Thanh Group) giảm từ 5.51% xuống còn 4.96%, chính thức không còn là cổ đông lớn tại OCB.

Mặc dù Ben Thanh Group không thực hiện giao dịch và vẫn còn đang tiếp tục nắm giữ 43.52 triệu cp OCB, nhưng sau khi OCB phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tỷ lệ sở hữu của Ben Thanh Group đã giảm về mức 4.96% vào ngày 24/06/2020.

Tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 30/06/2020, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cho biết ngày 29/06/2020, OCB đã phát hành riêng lẻ thành công 869 tỷ đồng cho Aozora Bank.

Sau khi phát hành riêng lẻ cho Aozora, OCB dự định tiếp tục phát hành riêng lẻ hơn 31.6 triệu cp cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong năm nay. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá hơn 316 tỷ đồng. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Ngân hàng tại thời điểm cuối quý gần nhất tại thời điểm phát hành.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang