CKG: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2019

01-07-2020 14:46:00+07:00
01/07/2020 14:46 0
  •  

CKG: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200701_20200701 - CKG - NQ HDQT VV PHCP TRA CO TUC.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang