Clever Group sẽ phát hành gần 10 triệu cp để tăng vốn

07-07-2020 14:36:46+07:00
07/07/2020 14:36 3
  •  

Clever Group sẽ phát hành gần 10 triệu cp để tăng vốn

Ngày 17/07/2020 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Clever Group (UPCoM: ADG) chốt danh sách cổ đông nhằm chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, ADG sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ thực hiện là 41.6%, và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện là 73.4% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang phát hành). Tổng tỷ lệ trả cổ tức và phát hành cổ phiếu là 115%.

Tính đến ngày 31/03/2020, sau khi phát hành riêng lẻ 888,000 cp, tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của ADG đang lưu hành tăng từ 7.4 triệu cp lên mức 8.3 triệu cp.

Như vậy, với tỷ lệ thực hiện theo thông báo của ADG, Công ty sẽ phát hành 3.5 triệu cp trả cổ tức năm 2019 và 6.1 triệu cp để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, tổng số lượng dự kiến phát hành là 9.6 triệu cp.

Hiện cổ phiếu ADG đang được giao dịch ở mức giá 107,400 đồng/cp (phiên sáng 07/07), tăng gần 20% so với đầu năm 2020.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang