DSP: Công bố thông tin Hợp đồng số 6366/PwC-HCM/HĐ/2020 ngày 6/7/2020 về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

08-07-2020 13:44:00+07:00
08/07/2020 13:44 0
  •  

DSP: Công bố thông tin Hợp đồng số 6366/PwC-HCM/HĐ/2020 ngày 6/7/2020 về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

.

Tài liệu đính kèm:
1.DSP_2020.7.8_e8b09c9_Cong_bo_thong_tin_V.v_ky_hop_dong_kiem_toan_BCTC_2020.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang