FUESSV50: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến NNB SSIAM

21-07-2020 15:33:00+07:00
21/07/2020 15:33 0
  •  

FUESSV50: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến NNB SSIAM

SSIAM  thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến NNB Quỹ ETF SSIAM VNX50 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200721_20200721 - FUESSV50 - TB GD ETF cua to chuc CLQ-SSIAM.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang