GEX bị Cục thuế xử phạt và truy thu gần 1 tỷ đồng

02-07-2020 10:08:32+07:00
02/07/2020 10:08 5
  •  

GEX bị Cục thuế xử phạt và truy thu gần 1 tỷ đồng

Ngày 26/06/2020, Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (HOSE: GEX) đã nhận được quyết định xử phạt vị phạm hành chính về thuê của Tổng cục Thuế. Đến ngày 30/06, GEX đã thực hiện nộp đầy đủ số thuế bị xử phạt và truy thu.

Cụ thể, GEX đã vi phạm 2 lỗi là khấu trừ thuế GTGT của Hóa đơn có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh, một số hóa đơn không phục vụ sản xuất kinh doanh (lỗi về thuế GTGT) và hoạch toán vào chi phí một số hóa đơn của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, chưa thực hiện hoàn nhập dự phòng bảo hành hàng hóa đối với các trường hợp không phát sinh chi phí bảo hành trong thời gian dài (lỗi về thuế TNDN).

Qua đó, GEX phải nộp lại đủ số tiền thuế đã thiếu bao gồm 5.9 triệu đồng thuế GTGT và 863 triệu đồng thuế TNDN. Ngoài ra, Công ty còn bị xử phạt gần 114 triệu đồng tiền chậm nộp thuế GTGT và TNDN (tạm tính đến ngày 10/06/2020). Như vậy, tổng số tiền thuế GEX bị xử phạt và truy thu đạt 983 triệu đồng.Theo thông báo của GEX, đến ngày 30/06, Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ số tiền thuế bị xử phạt và truy thu.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang