HPX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Chu Thị Lương

01-07-2020 14:43:00+07:00
01/07/2020 14:43 0
  •  

HPX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Chu Thị Lương

Chu Thị Lương thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200701_20200701 - HPX - TBGD CD Noi bo - Chu Thi Luong.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang