INN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07-07-2020 15:16:00+07:00
07/07/2020 15:16 0
  •  

INN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu INN của CTCP Bao bì và In Nông nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán bắt đầu từ ngày 31/07/2020. Khi đến mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
Địa chỉ: Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp – Lô 3 – CN3 – Khu công nghiệp Ngọc Hồi – xã Ngọc Hồi – huyện Thanh Trì – thành phố Hà Nội
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang