MBS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

02-07-2020 15:12:00+07:00
02/07/2020 15:12 0
  •  

MBS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo  ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200702_20200702 MBS_CV Ky bao cao HĐ kiem toan EY.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang