NBB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

31-07-2020 14:42:00+07:00
31/07/2020 14:42 0
  •  

NBB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200731_20200731 - NBB - CBTT NQ DHDCD bat thuong 2020+BB.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang