PGS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

31-07-2020 15:11:00+07:00
31/07/2020 15:11 0
  •  

PGS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGS của CTCP Kinh doanh Khí miền Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (sản xuất và phân phối điện – mã ngành 351) và sửa đổi điều lệ theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 20/08/2020
          - Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính của Công ty CP Kinh doanh khí Miền Nam, lầu 4. tòa nhà Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 08%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam vào thời gian từ ngày 20/10/2020. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang