Phú Tài sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

01-07-2020 08:22:52+07:00
01/07/2020 08:22 0
  •  

Phú Tài sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) dự kiến trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 20% (2,000 đồng/ cp). Thời gian thực hiện vào 20/08/2020. Ngày đăng ký cuối cùng vào 14/07/2020.

Việc chia cổ tức này đã được cổ đông của PTB thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vừa diễn ra ngày 19/06/2020. Theo đó, tỷ lệ chia cổ tức cả năm 2019 là 30% vốn điều lệ. Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 (10%), thanh toán vào ngày 08/05/2020. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2019.

Sau phân phối lợi nhuận năm 2019, lợi nhuận sau thuế còn lại bổ sung vốn chủ sở hữu đạt gần 253 tỷ đồng.

Năm 2020, PTB đặt kế hoạch doanh thu 5,160 tỷ đồng và lãi sau thuế 274 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 18% so với thực hiện năm 2019. Cổ tức dự kiến chia với tỷ lệ tối thiếu 25% vốn điều lệ.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang