SJD: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

03-07-2020 16:32:00+07:00
03/07/2020 16:32 0
  •  

SJD: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200703_20200703 - SJD - CBTT Vv ky hop dong kiem toan BCTC nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang