SMBC yêu cầu Eximbank tổ chức Đại hội bất thường trước ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 2

14-07-2020 20:32:14+07:00
14/07/2020 20:32 2
  •  

SMBC yêu cầu Eximbank tổ chức Đại hội bất thường trước ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 2

Cổ đông nắm giữ 15% vốn của Eximbank là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) vừa có văn bản yêu cầu ngân hàng này tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 trước ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 2.

* Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ 2020 lần 2 vào ngày 29/07 

Theo văn bản SMBC gửi HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) và Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức ngày 30/06/2020 vừa qua đều không được tổ chức thành công do không đủ túc số. Eximbank vừa công bố thông tin về việc triệu tập lần 2 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 nhưng lại không hề nhắc đến việc triệu tập lần 2 cuộc họp bất thường.

SMBC cho biết theo điều lệ Eximbank áp dụng cho mọi cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, khi cuộc họp lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do không đủ túc số phải được triệu tập lần 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp lần 1.

Do đó, SMBC yêu cầu HĐQT Eximbank phải quyết định và thông báo cho cổ đông kế hoạch chi tiết về việc triệu tập lần 2 ĐHĐCĐ bất thường trong thời gian sớm nhất.

Điều cần lưu ý là cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường này nhằm giải quyết các vấn đề thuộc năm tài chính 2019 nhưng chưa được giải quyết. Do đó, cuộc họp bất thường này phải được tiến hành trước để giải quyết xong các vấn đề của năm tài chính 2019, trước khi chuyển qua xem xét các vấn đề của năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang