THB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03-07-2020 09:51:00+07:00
03/07/2020 09:51 0
  •  

THB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

     * Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần bia Hà Nội – Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THB của CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hoá như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2020
3. Lý do và mục đích:

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang