VIB: VIB nhận được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP Hà Nội về việc thay đổi địa điểm PGD Lò Đúc trực thuộc chi nhánh Hai Bà Trưng

03-07-2020 09:41:00+07:00
03/07/2020 09:41 0
  •  

VIB: VIB nhận được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP Hà Nội về việc thay đổi địa điểm PGD Lò Đúc trực thuộc chi nhánh Hai Bà Trưng

.

Tài liệu đính kèm:
1.VIB_2020.7.3_2dbcf69_200625_CV_1515_NHNN__chap_thuan_thay_doi_dia_diem_PGD_Lo_Duc.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang