VNR: Trần Phan Chí Tâm - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 2,000 CP

28-07-2020 13:07:00+07:00
28/07/2020 13:07 0
  •  

VNR: Trần Phan Chí Tâm - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 2,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Phan Chí Tâm
- Mã chứng khoán: VNR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,000 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Phan Việt Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3,997 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8,000 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: mức giá giao dịch không đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/06/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/07/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang