E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của E1VFVN30

12-08-2020 09:11:00+07:00
12/08/2020 09:11 0
  •  

E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của E1VFVN30

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200812_20200811 - E1VFVN30 - TB thay doi NY do GD hoan doi (tang).pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang