HCM: Quyết định về việc mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP2018 nghỉ việc

12-08-2020 17:03:00+07:00
12/08/2020 17:03 0
  •  

HCM: Quyết định về việc mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP2018 nghỉ việc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Quyết định về việc mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP2018 nghỉ việc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200812_20200812 - HCM - QD TGD vv mua lai CP ESOP 2018.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang