Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành

06-08-2020 19:54:08+07:00
06/08/2020 19:54 6
  •  

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo giảm các loại lãi suất điều hành, nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Cụ thể, Quyết định 1349 quy định mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại NHNN bằng VNĐ là 0.5% và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VNĐ là 0%.

Quyết định 1350 về mức lãi suất tiền gửi bằng tiền đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô tại NHNN là 0.8%.

Quyết định 1351 quy định lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi tại NHNN là 0.8%.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/08/2020.

Như vậy, đây là lần thứ ba kể từ đầu năm NHNN giảm lãi suất điều hành. Trước đó, hồi tháng 3, NHNN đã giảm lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc, vượt dự trữ bắt buộc bằng tiền đồng, lãi suất tiền gửi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN. Và đến tháng 5, NHNN đã giảm trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn, lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu...

* NHNN giảm lãi suất điều hành từ ngày 13/05

* NHNN giảm lãi suất điều hành kể từ ngày 17/03

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang