Chứng quyền CVRE2001: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

01-09-2020 10:41:00+07:00
01/09/2020 10:41 0
  •  

Chứng quyền CVRE2001: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.03 (mã CK: CVRE2001) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200901_20200901 - CVRE2001 - TB ngay dkcc thuc hien quyen khi dao han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang