VCSC vay chứng khoán để sửa lỗi sau giao dịch

21-09-2020 10:30:36+07:00
21/09/2020 10:30 0
  •  

VCSC vay chứng khoán để sửa lỗi sau giao dịch

Theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày 18/09 vừa qua, VSD đã áp dụng cơ chế vay chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến tạm thời thiếu chứng khoán để thanh toán đối với CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HOSE: VCI).

Cụ thể, Chứng khoán Bản Việt đã vay 7 mã chứng khoán gồm CTG, DXG, FPT, GMD, NLG, REE, TPB với tổng khối lượng hơn 70,800 cổ phiếu. Trong đó, cổ phiếu được vay nhiêu nhất là DXGFPT với khối lượng lần lượt gần 16,000 cổ phiếu và hơn 15,100 cổ phiếu.

Chi tiết vay chứng khoán của VCSC
Nguồn: VSD

Hoạt động vay và cho vay chứng khoán của VSD được quy định theo Thông tư 05/2015/TT-BTC nhằm hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp thành viên lưu ký (TVLK) của VSD do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến tạm thời thiếu hụt chứng khoán để thanh toán. Hoặc nhằm hỗ trợ các tổ chức đủ tiêu chí làm thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng khoán để góp vốn, thực hiện giao dịch của quỹ hoán đổi danh mục và giao dịch hạn chế chênh lệch giá theo quy định hiện hành.

Bên cho vay là các tổ chức, cá nhân sở hữu chứng khoán đã lưu ký tại VSD có nhu cầu cho vay chứng khoán, thực hiện giao dịch cho vay tại VSD thông qua TVLK nơi tổ chức, cá nhân đó mở tài khoản.

TVLK đại diện cho bên cho vay là TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán của bên cho vay và được ủy quyền của tổ chức, cá nhân cho vay chứng khoán tham gia vào hệ thống SBL.

Bên vay là TVLK hoặc các tổ chức được công nhận là thành viên lập quỹ ETF được vay chứng khoán để thực hiện các hoạt động theo quy định pháp luật có liên quan hiện hành.

VSD là trung gian kết nối giữa bên cho vay và bên vay chứng khoán để thực hiện các giao dịch phù hợp với quy định pháp luật.

Việc vay chứng khoán như trên vẫn thường xuyên được thực hiện tại VSD. Trước VCSC, CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) cũng đã thực hiện vay hơn 1.8 triệu cp STB để sửa lỗi sau giao dịch.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang