CTD: Thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT

13-10-2020 14:45:00+07:00
13/10/2020 14:45 0
  •  

CTD: Thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201013_20201013 - CTD - CBTT vv Don tu nhiem TV HDQT - Nguyen Quoc Hiep.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang