NVL: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

23-10-2020 08:51:00+07:00
23/10/2020 08:51 0
  •  

NVL: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201023_20201022 - NVL - CBTT - NQ DHDCD so 21 vv Bau cu thanh vien doc lap HDQT+BB kiem phieu.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang