VietABank: Chi phí dự phòng ‘ăn mòn’ 96% lợi nhuận quý 3, tiếp tục 'giấu' nợ xấu

28-10-2020 15:04:03+07:00
28/10/2020 15:04 2
  •  

VietABank: Chi phí dự phòng ‘ăn mòn’ 96% lợi nhuận quý 3, tiếp tục 'giấu' nợ xấu

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Việt Á (OTC: VietABank), dù hầu hết kết quả kinh doanh đều tăng trưởng, nhưng chi phí dự phòng rủi ro đã “ăn mòn” đến 96% lợi nhuận quý 3, do đó chỉ còn hơn 18 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm đến 74% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh trong quý 3 của VietABank đều cho kết quả khả quan so với cùng kỳ. Hoạt động chính đem về khoản thu nhập lãi thuần tăng 66%, ghi nhận hơn 558 tỷ đồng.

Ngoại trừ hoạt động dịch vụ và hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh báo lỗ, các nguồn thu ngoài lãi khác của VietABank đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Lãi từ kinh doanh ngoại hối gấp 5.7 lần (5.15 tỷ đồng), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 12.8 lần (5.74 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác gấp 4 lần (47.7 tỷ đồng).

Đáng chú ý là trong quý 3 này, Ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro gấp 3.8 lần cùng kỳ, ghi nhận hơn 476 tỷ đồng, khoản chi phí trích lập này đã “bào mòn” đến 96% lợi nhuận của VietABank. Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế quý 3 của Ngân hàng giảm đến 74% so với cùng kỳ, chỉ còn 18.42 tỷ đồng và 18.38 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Ngân hàng trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gấp 3 lần cùng kỳ (685 tỷ đồng), kết quả làm lợi nhuận trước và sau thuế chỉ tăng 10%, ghi nhận hơn 167 tỷ đồng và gần 151 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, VietABank chỉ mới thực hiện được 41% so với kế hoạch 405 tỷ đồng lãi trước thuế cả năm 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 của VietABank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VietABank

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của Ngân hàng xấp xỉ đầu năm, ghi nhận gần 77,466 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 41% (1,733 tỷ đồng), tiền vàng gửi tại TCTD khác và cho vay TCTD khác giảm 26% (8,620 tỷ đồng), các công cụ phái sinh và các tài sản tài chính khác giảm gần 100% (385 triệu đồng), cho vay khách hàng tăng 12% (47,826 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi và vay các TCTD khác giảm 46% so với đầu năm (11,515 tỷ đồng), tiền gửi của khách hàng tăng 12% 9(6,934 tỷ đồng), vốn tài trợ, ủy thác đầu tư giảm 55% (3 tỷ đồng)…

Một số chỉ tiêu tài chính của VietABank tính đến 30/09/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VietABank

VietABank tiếp tục góp mặt trong những ngân hàng ‘kín tiếng” khi không công bố thuyết minh báo cáo tài chính, do đó không có thông tin về nợ xấu của Ngân hàng.

Tính đến nay, Ngân hàng này cũng chưa hề có động thái nào về việc sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán khi thời hạn hết năm 2020, toàn bộ các NHTM niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chính thức đang đến gần.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang