ONE: Đăng ký mua 112,000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

26-11-2020 16:40:00+07:00
26/11/2020 16:40 0
  •  

ONE: Đăng ký mua 112,000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

- Tên tổ chức niêm yết: CTCP Truyền thông số 1
- Mã chứng khoán: ONE
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 112,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại tài chính
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Quỹ đầu tư phát triển
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại TT 203/2015/TT-BTC
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/12/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/12/2020
- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang