VCSC: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020-2021

03-11-2020 17:24:00+07:00
03/11/2020 17:24 0
  •  

VCSC: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020-2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020-2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201103_20201103-VCSC-CBTT_NQ HDQT mua lai truoc han TP (VB2020).pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang