logo

Công bố thông tin sai quy định, ATG bị phạt 100 triệu đồng

25-12-2020 17:45:39+07:00
25/12/2020 17:45 0
  •  

Công bố thông tin sai quy định, ATG bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 21/12/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP An Trường An (HOSE: ATG).

ATG bị phạt tiền 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ATG đã không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) đối với các tài liệu sau: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 (họp ngày 02/12/2019), Công bố thông tin về việc đóng cửa chi nhánh Hà Nội. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất bán niên năm 2020, BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất quý 3/2019, Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2019 so với cùng kỳ, BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất quý 2/2019, Giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh quý 2/2019.

Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với tài liệu sau: Công bố thông tin về việc đóng cửa chi nhánh Hà Nội. Công ty công bố thông tin đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HSX đối với các tài liệu sau: Giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh quý 2/2019, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (họp ngày 02/12/2019).

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang