Vietnam Airlines sẽ huy động 8,000 tỷ đồng bằng cổ phiếu trong nửa đầu năm 2021

29-12-2020 13:44:44+07:00
29/12/2020 13:44 0
  •  

Vietnam Airlines sẽ huy động 8,000 tỷ đồng bằng cổ phiếu trong nửa đầu năm 2021

Chào bán 8,000 tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là một trong những chủ trương quan trọng đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông bất thường của Vietnam Airlines diễn ra vào sáng ngày 29/12.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với quy mô 8,000 tỷ đồng vào nửa đầu năm 2021. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa cho biết Vietnam Airlines vẫn chưa xác định cụ thể giá bán, số lượng cổ phiếu chào bán.

Với 8,000 tỷ đồng thu về từ việc phát hành cổ phiếu, Vietnam Airlines sẽ thanh toán toàn bộ các khoản nợ quá hạn, bù đắp phần vốn thiếu hụt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trả các khoản vay ngắn hạn, dài hạn tại các ngân hàng; nhưng không dùng cho các hoạt động đầu tư, mua sắm hay các hoạt động không trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, Đại hội cũng kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản. Các cổ đông khác nếu cho Vietnam Airlines vay sẽ được áp dụng phương án xử lý chênh lệch lãi vay (giữa mức lãi suất huy động ngắn hạn tiền đồng thấp nhất mà Vietnam Airlines đang huy động trên thị trường và mức lãi suất vay vốn của các tổ chức tín dụng theo giải pháp vay tái cấp vốn) theo đúng phương án xử lý chênh lệch lãi vay của cổ đông nhà nước (sau khi được Chính phủ phê duyệt).

Lỗ ít hơn dự kiến

Đến cuối tháng 12/2020, Vietnam Airlines ước tính doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 42,523 tỷ đồng và lỗ hợp nhất ở mức 14,445 tỷ đồng.

Con số này thấp hơn kế hoạch lỗ đề ra trước đó khoảng 2,420 tỷ đồng. Hãng hàng không quốc gia cũng cho biết mức lỗ sẽ giảm thêm khoảng 2,858 tỷ đồng khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh khấu hao, phân bổ chi phí sửa chữa, bảo dưỡng theo chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của Chính phủ.

Trong năm 2020, Vietnam Airlines triển khai 96,500 chuyến bay và sản lượng hành khách ước đạt 14.23 triệu khách. Bên cạnh đó, sản lượng hàng hóa ước đạt 194,457 tấn.

Trong giai đoạn 2021-2025 tới đây, Vietnam Airlines sẽ tập trung khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Hãng hàng không Quốc gia cũng triển khai phương án tái cơ cấu tổng thể, bao gồm tái cơ cấu sở hữu vốn và tài chính; tái cơ cấu lại tài sản và các danh mục đầu tư; tái cơ cấu lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm tinh gọn, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp với các nghiệp vụ bán/bán và thuê lại (SLB) các tàu bay sở hữu.

Ngoài ra, hãng hàng không này còn định thoái một phần vốn hoặc toàn bộ vốn tại một số doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động cao nằm trong chuỗi cung ứng dịch vụ vận tải hàng không… nhằm đạt mục tiêu gia tăng thu nhập, cải thiện dòng tiền, xóa lỗ lũy kế, tạo nguồn tiền đầu tư phát triển.

Vũ Hạo

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang