logo

ONW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

11-01-2021 11:41:00+07:00
11/01/2021 11:41 0
  •  

ONW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ONW của CTCP Dịch vụ Một thế giới như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Lầu 3. 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5. Quận Phú Nhuận, TP.HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang