CTG: Thông báo về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2021

23-02-2021 17:05:00+07:00
23/02/2021 17:05 0
  •  

CTG: Thông báo về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2021

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210223_20210223 - CTG - CBTT Ky HD kiem toan BCTC 2021.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang