TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Lệ Hằng

03-03-2021 18:02:00+07:00
03/03/2021 18:02 0
  •  

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Lệ Hằng

Nguyễn Thị Lệ Hằng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210303_20210303 - TCB - Ket qua GDCP Mrs. Nguyen Thi Le Hang.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang