logo

NNC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

26-04-2021 16:34:00+07:00
26/04/2021 16:34 0
  •  

NNC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210426_20210426 - NNC - NQ va BB Hop DHDCD Thuong Nien Nam 2021.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang