logo

NNC: Thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 04

26-04-2021 17:02:00+07:00
26/04/2021 17:02 0
  •  

NNC: Thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 04

 Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ thông báo  về việc thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 04 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210426_20210426 - NNC - CBTT TV HDQT Va BKS Nhiem Ky 2021-2026.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang