VNM: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

14-04-2021 16:34:00+07:00
14/04/2021 16:34 0
  •  

VNM: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210414_20210414 - VNM- Bo sung tai lieu DHDCD thuong nien 2021- CBTT- VN.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang