logo

DZM: Nguyễn Quang Trung - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

20-05-2021 18:41:00+07:00
20/05/2021 18:41 0
  •  

DZM: Nguyễn Quang Trung - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: DZM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224,400 CP (tỷ lệ 4.16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 224,400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 224,400 CP (tỷ lệ 4.16%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không bán được số lượng đăng ký do giá cổ phiếu trên thị trường biến động không như kỳ vọng.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/05/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/05/2021.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang