TCL: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

25-05-2021 13:51:00+07:00
25/05/2021 13:51 0
  •  

TCL: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210525_20210525 - TCL - CBTT thu moi va duong dan tai lieu hop DHDCD TN.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang