logo

APSC: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021

10-06-2021 16:23:00+07:00
10/06/2021 16:23 0
  •  

APSC: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA thông báo Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210610_20210610 - APSC - CVCBTT - Ke hoach to chuc DHCD bat thuong 2021.pdf
20210610_20210610 - APSC - NQHDQT to chuc DHCD bat thuong 2021 + kem Thong bao.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang