Bac A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 7,500 tỷ đồng

12-06-2021 10:36:21+07:00
12/06/2021 10:36 8
  •  

Bac A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 7,500 tỷ đồng 

Ngày 10/06/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) lên mức hơn 7,531 tỷ đồng.

Theo đó, NHNN chấp thuận cho BAB tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 446.4 tỷ đồng, từ mức 7,085 tỷ đồng lên mức hơn 7,531 tỷ đồng, bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2020 sau khi trích lập các quỹ. 

Kế hoạch tăng vốn này trước đó đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 của BAB thông qua. Cụ thể, BAB sẽ tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành hơn 44.6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương 6.3% vốn điều lệ. Việc tăng vốn sẽ giúp BAB nâng cao năng lực tài chính, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn, phát triển mạng lưới và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Nếu tính cả thời điểm hiện tại và sau khi tăng vốn, BAB cũng không có cổ đông nào sở hữu từ 20% cổ phần trở lên. 

Với số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm, BAB đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 đều tăng trưởng so với kết quả năm 2020. Tổng tài sản dự kiến đến cuối năm 2021 đạt 125,510 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Huy động vốn trên thị trường 1 đạt 99,851 tỷ đồng, tăng 8%; cho vay khách hàng đạt 88,179 tỷ đồng, tăng 11%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1.5%.

Lợi nhuận trước và sau thuế mục tiêu đề ra cho năm 2021 là 875 tỷ đồng và 700 tỷ đồng, tăng gần 20% so với kết quả năm 2020.

Trong quý 1/2021 này, BAB không trích lập chi phí dự phòng rủi ro, do đó, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 230 tỷ đồng và gần 184 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch lãi trước thuế 875 tỷ đồng cho cả năm 2021, BAB đã thực hiện được 26% sau quý đầu năm.

BAB đã chính thức niêm yết trên sàn HNX từ đầu tháng 03/2021 và giá cổ phiếu bắt đầu bật tăng. Hiện, thị giá BAB đang được giao dịch quanh mức 27,000 đồng/cp (kết phiên 11/06), tăng gần 70% kể từ khi lên HNX, tuy nhiên khối lượng giao dịch không nhiều chỉ hơn 100,000 đơn vị/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu BAB từ khi lên sàn HNX
Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang