logo

HBC: Hướng dẫn cổ đông tham dự họp và bỏ phiếu điện tử

11-06-2021 14:44:00+07:00
11/06/2021 14:44 0
  •  

HBC: Hướng dẫn cổ đông tham dự họp và bỏ phiếu điện tử

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông báo hướng dẫn cổ đông tham dự họp và bỏ phiếu điện tử như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210611_20210611 - HBC - Huong dan co dong bo phieu dien tu.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang