logo

PTG: Huỳnh Văn Thức - người có liên quan đến Giám đốc tài chính; Kế toán trưởng - đăng ký mua 1,000 CP

22-06-2021 15:18:00+07:00
22/06/2021 15:18 0
  •  

PTG: Huỳnh Văn Thức - người có liên quan đến Giám đốc tài chính; Kế toán trưởng - đăng ký mua 1,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Văn Thức
- Mã chứng khoán: PTG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Thị Ngọc Chuẩn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc tài chính; Kế toán trưởng
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 32,655 CP (tỷ lệ 0.67%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: mua cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/06/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/07/2021.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang