CSI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

08-07-2021 11:08:00+07:00
08/07/2021 11:08 0
  •  

CSI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 09h00 -12h00, thứ hai ngày 16/08/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 11. tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch chuyển sàn từ Upcom sang HSX (hủy đăng ký giao dịch và thực hiện niêm yết cổ phiếu);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang