CTX: Thông báo hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2

26-07-2021 11:03:00+07:00
26/07/2021 11:03 0
  •  

CTX: Thông báo hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2

.

Tài liệu đính kèm:
1.CTX_2021.7.26_e8c4153_Cong_van_CBTT_ve_hoan_hop_DHCD_2021_lan_2_signed.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang