DSC: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

27-07-2021 20:49:00+07:00
27/07/2021 20:49 0
  •  

DSC: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC công bố Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210727_20210727 - DSC - Bien ban kiem phieu lay y kien bang VB.pdf
20210727_20210727 - DSC- CBTT BBKP va NQ DHDCD so 02 lay y kien bang VB.pdf
20210727_20210727 - DSC- Nghi quyet DHDCD so 02 lay y kien bang VB.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang