Tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 819.4 ngàn tỷ

29-07-2021 15:24:00+07:00
29/07/2021 15:24 4
  •  

Tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 819.4 ngàn tỷ

Thu ngân sách Nhà nước trong 7 tháng năm 2021 đảm bảo tiến độ theo dự toán ngân sách. Chi ngân sách Nhà nước tập trung cho việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đặc biệt chi cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Thu ngân sách Nhà nước trong 7 tháng năm 2021 đảm bảo tiến độ theo dự toán ngân sách.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2021 ước tính đạt 819.4 ngàn tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 661.9 ngàn tỷ đồng, bằng 58.4%; thu từ dầu thô 20.1 ngàn tỷ đồng, bằng 86.8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 136.7 ngàn tỷ đồng, bằng 76.6%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 78.8 ngàn tỷ đồng, bằng 53.1% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 116.8 ngàn tỷ đồng, bằng 58.6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 144.8 ngàn tỷ đồng, bằng 61%; thu thuế thu nhập cá nhân 75.4 ngàn tỷ đồng, bằng 70%; thu thuế bảo vệ môi trường 32.4 ngàn tỷ đồng, bằng 50.3%; thu tiền sử dụng đất 84.6 ngàn tỷ đồng, bằng 76%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2021 ước tính đạt 757.5 ngàn tỷ đồng, bằng 44.9% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 541.6 ngàn tỷ đồng, bằng 52.2%; chi đầu tư phát triển 150.9 ngàn tỷ đồng, bằng 31.6%; chi trả nợ lãi 61.8 ngàn tỷ đồng, bằng 56.1%.

Nhật Quang

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang