Chứng khoán nợ là gì?

28-08-2021 21:00:00+07:00
28/08/2021 21:00 1
 •  

Chứng khoán nợ là gì?

Chứng khoán nợ và các đặc điểm để nhận biết.

Chứng khoán nợ là gì?

 • Là loại chứng khoán chứng nhận sở hữu của người mua chứng khoán.
 • Là loại chứng khoán chứng nhận mối quan hệ chủ nợ của người sở hữu đối với công ty phát hành.
 • Là loại chứng khoán chứng nhận sở hữu của người bán chứng khoán.
 • Tất cả đều đúng.

Chứng khoán nợ là loại chứng khoán chứng nhận mối quan hệ chủ nợ của người sở hữu đối với công ty phát hành.

Chứng khoán nợ bao gồm những dạng nào?

 • Trái phiếu Chính phủ.
 • Trái phiếu doanh nghiệp.
 • Chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu đô thị.
 • Tất cả đều đúng.

Chứng khoán nợ có thể là trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi (CD), trái phiếu đô thị hoặc cổ phiếu ưu đãi, được mua hoặc bán giữa hai chủ thể và có các điều khoản nhất định như giá trị khái toán (số tiền đã vay), lãi suất, thời gian đáo hạn và gia hạn.

Nó cũng bao gồm các chứng khoán được thế chấp chẳng hạn như nghĩa vụ nợ có thế chấp (CDO), trái phiếu tài sản cho vay cầm cố (CMO), chứng khoán được thế chấp bởi Hiệp hội thế chấp chính phủ (GNMAs) và trái phiếu không trả lãi.

Câu nào đúng về đặc điểm của chứng khoán nợ?

 • Chứng khoán nợ còn được gọi là chứng khoán thu nhập bất thường.
 • Chứng khoán nợ không nhất thiết phải được thực hiện tại quầy.
 • Lãi suất đối với chứng khoán nợ phần lớn được xác định bởi khả năng trả nợ của người đi vay.
 • Tất cả đều đúng.

Lãi suất đối với chứng khoán nợ phần lớn được xác định bởi khả năng trả nợ của người đi vay. Rủi ro không có khả năng thanh toán cao hơn dẫn đến lãi suất vay vốn cao hơn.

Chứng khoán nợ còn được gọi là chứng khoán thu nhập cố định, hầu hết các chứng khoán nợ được giao dịch qua quầy.

Trạng Chứng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang