VSE: Một cổ đông tổ chức bị xử phạt vì chậm báo cáo giao dịch

24-09-2021 20:30:00+07:00
24/09/2021 20:30 1
  •  

VSE: Một cổ đông tổ chức bị xử phạt vì chậm báo cáo giao dịch

Ngày 22/9/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Blue Point.

Theo đó, CTCP Blue Point bị phạt tiền 30 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể, ngày 08/3/2021, CTCP Blue Point, cổ đông lớn của CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (UPCoM: VSE) đã thực hiện bán 27,500 cp VSE dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch thay đổi vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VSE (giảm từ 11% xuống ngưỡng 10%). 

Ngày 17/3/2021, CTCP Blue Point đã thực hiện bán 87,500 cp VSE dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch thay đổi vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VSE (giảm từ ngưỡng 10% xuống ngưỡng 9%).

Tuy nhiên, đến ngày 14/04/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được các công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của CTCP Blue Point.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang