Sức mua tài khoản margin là gì?

14-10-2021 21:00:00+07:00
14/10/2021 21:00 0
 •  

Sức mua tài khoản margin là gì?

Khi thị trường vào xu hướng tăng, nhiều nhà đầu tư bắt đầu nghĩ đến việc vay tiền từ công ty chứng khoán (vay margin) nhằm tăng cơ hội kiếm tiền. Cùng Vietstock tìm hiểu về khái niệm sức mua và tài sản đảm bảo trong giao dịch ký quỹ.

Câu 1: Sức mua tài khoản margin là gì?

 • Lượng cổ phiếu đã mua trong danh mục
 • Lượng tiền mặt mặt được giữ trong tài khoản môi giới
 • Lượng tiền ký quỹ hiện có
 • Tổng lượng tiền mặt được giữ trong tài khoản môi giới và tất cả tiền ký quỹ hiện có.

Thuật ngữ sức mua trong giao dịch (buying power) là khoản tiền mà nhà đầu tư có sẵn để có thể mua chứng khoán. Sức mua bằng tổng số tiền mặt được giữ trong tài khoản môi giới và tất cả tiền ký quỹ hiện có

Câu 2: Đâu là tài sản đảm bảo trong giao dịch ký quỹ (margin)?

 • Tiền mặt và cổ phiếu
 • Cổ tức/quyền mua
 • Tài sản khác
 • Tất cả các ý trên đều đúng

Tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản có trong tài khoản giao dịch ký quỹ (margin) của khách hàng bao gồm: Tiền mặt hiện có và/hoặc đang chờ về; các mã chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: mã chứng khoán hiện có và/hoặc đang chờ về); cổ tức/ mã chứng khoán thưởng đang chờ về; quyền mua (đã nộp tiền thực hiện quyền mua) phát sinh từ các các mã chứng khoán này và những tài sản khác được CTCK chấp thuận nhằm đảm bảo cho khoản tiền vay mua chứng khoán của tài khoản ký quỹ.

Câu 3: Lãi vay margin được tính trên chỉ tiêu nào?

 • Trên tổng sức mua của tài khoản giao dịch ký quỹ
 • Trên tổng sức mua của tài khoản giao dịch ký quỹ trừ đi khoản vay ký quỹ
 • Trên dư nợ thực tế
 • Không câu nào đúng

Tiền lãi sẽ được tính trên cơ sở dư nợ thực tế và thời gian vay thực tế, kể cả thời gian gia hạn nợ vay theo quy định của Hợp đồng này, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. Tiền lãi vay được dự thu theo ngày, trên cơ sở một năm 360 ngày, và được thực thu vào ngày cuối cùng của tháng. Tiền lãi vay của tháng chưa thanh toán sẽ được cộng dồn vào thành khoản dư nợ lũy kế của khách hàng. Hiện tại, lãi suất vay margin của các công ty chứng khoán chủ yếu dao động từ 9-15%/năm.

Trạng Chứng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang