Doanh thu tài chính giảm mạnh, lãi ròng Fecon đi lùi hơn 80% trong quý 2

05-08-2020 13:52:45+07:00
05/08/2020 13:52 0
  •  

Doanh thu tài chính giảm mạnh, lãi ròng Fecon đi lùi hơn 80% trong quý 2

CTCP Fecon (HOSE: FCN) vừa công bố kết quả kinh doanh bán niên (hợp nhất) với lãi ròng của Công ty đi lùi đáng kể trong quý 2.

Trong quý 2, FCN đạt 762 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng đến 27% so với cùng kỳ. Toàn bộ doanh thu của Công ty trong quý đến từ việc bán hàng, xây lắp và cung cấp dịch vụ. Tỷ suất lợi nhuận gộp của Công ty cũng tăng từ 10% trong quý 2/2019 lên 14% trong quý 2/2020 nhờ điều tiết tốt giá vốn hàng bán.

Tuy nhiên, do doanh thu tài chính của Công ty sụt giảm mạnh hơn 99% chỉ còn khoảng 2 tỷ đồng cùng với sự gia tăng của các loại chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý mà lãi thuần của Fecon chỉ còn hơn 28 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ và lãi ròng của Công ty đạt gần 16 tỷ đồng, giảm đến 81% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi ròng của Công ty lần lượt đạt 1,190 tỷ đồng và 28 tỷ đồng, tương ứng tăng 9% và giảm 74% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2 của Fecon
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của FCN

Tổng tài sản của FCN tại thời điểm cuối quý 2 đạt 5,915 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn đạt 4,900 tỷ đồng, tăng 9%; tài sản dài hạn đạt 1,014 tỷ đồng, giảm 12%.

Tài sản ngắn hạn của Fecon tăng chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tăng 8%, đạt 3,634 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 23%, đạt 831 tỷ đồng (do tăng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang). Đối với tài sản dài hạn, việc sụt giảm chủ yếu đến từ tài sản cố định hữu hình của Công ty giảm hơn 19% về còn 390 tỷ đồng.

Nợ phải trả của FCN tại ngày 30/06 đạt 3,496 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm và chiếm hơn 59% tổng tài sản. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính của FCN đạt 1,341 tỷ đồng, tăng 18% so với thời điểm đầu năm.

Ngoài kết quả kinh doanh sụt giảm, lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD của FCN cũng ghi nhận mức âm hơn 97 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ dương 78 tỷ đồng.

Trên thị trường, sau khi tăng mạnh từ cuối tháng 3, giá cổ phiếu FCN đã quay đầu sụt giảm sau khi chạm mốc 10,950 đồng/cp vào ngày 10/07; hiện đang giao dịch tại mức giá 9,540 đồng/cp (trong phiên 05/08), khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 550 ngàn cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu FCN trong 1 năm trở lại

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang