Eximbank: Chuyển từ hoàn nhập sang trích lập dự phòng, lãi trước thuế nửa đầu năm giảm 28%

31-07-2020 20:52:43+07:00
31/07/2020 20:52 1
  •  

Eximbank: Chuyển từ hoàn nhập sang trích lập dự phòng, lãi trước thuế nửa đầu năm giảm 28% 

Theo BTCT hợp nhất quý 2/2020 mà Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) vừa công bố, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Eximbank đạt gần 552 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước, do kỳ này Ngân hàng trích lập hơn 220 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Tính riêng trong quý 2, lợi nhuận thuần của Eximbank giảm 9% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 759 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ dịch vụ cũng chỉ tăng 12%, lên mức gần 89 tỷ đồng.

Các hoạt động phi tín dụng cũng sụt giảm như lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (-43%), lãi từ hoạt động khác (-1%).

Kỳ này, Ngân hàng trích lập hơn 155 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi kỳ trước được hoàn nhập hơn 36 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước và sau thuế giảm đến 77% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn hơn 94 tỷ dồng và 74 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Eximbank cũng trích lập hơn 220 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập hơn 43 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế 6 tháng đầu năm giảm 28% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 552 tỷ đồng và 441 tỷ đồng.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, Eximbank đã thực hiện được 42% kế hoạch 1,318 tỷ đồng lãi trước thuế được Ngân hàng đề ra.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của EIB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của EIB

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của Eximbank giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng giảm 9%, chỉ còn 103,529 tỷ đồng, các khoản lãi, phí phải thu giảm 20% (957 tỷ đồng), tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 43% (3,277 tỷ đồng), tiền vàng gửi tại TCTD khác giảm 40% (16,697 tỷ dồng)…

Còn phần nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng cũng giảm 11% so với đầu năm, chỉ còn 124,565 tỷ đồng. Tiền gửi của các TCTD giảm 71%, chỉ còn hơn 2,344 tỷ dồng, lợi nhuận chưa phân phối ghi nhận hơn 1,926 tỷ đồng…

Một số chỉ tiêu tài chính của EIB tính đến 30/06/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của EIB

So với đầu năm, tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý 2 của Eximbank tăng 12% so với đầu năm, lên mức hơn 2,157 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ gấp 2.4 lần đầu năm, nợ có khả năng mất vốn tăng 98%. Kết quả làm tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ mức 1.71% đầu năm lên 2.08%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/06/2020 của EIB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của EIB

6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Eximbank âm gần 11,842 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 2,527 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm hơn 63 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương gần 22 tỷ đồng. Kết quả làm dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 11,905 tỷ đồng so với mức dương 2,749 tỷ đồng của kỳ trước.

Eximbank cũng vừa công bố sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3 vào ngày 18/07 tới đây tại Hà Nội sau 2 lần tổ chức Đại hội bất thành. Đáng chú ý, Eximbank hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như thay đổi nhân sự ở bộ máy thượng tầng, tranh chấp giữa các nhóm cổ đông lớn vẫn chưa ngã ngũ.

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang